NanoMAX-analys av broskvävnad från häst och gris

Senast ändrad: 11 juni 2021
NanoMAX-rör

Skador på ledbrosket i samband med artros är en av de vanligaste orsakerna till ledsmärta och hälta hos hästar. Vår forskargrupp arbetar för att utveckla metoder som kan läka skador på ledbrosket och studerar därför ledbroskets olika broskceller i samarbete med MAX IV-laboratoriet i Lund.

Ett speciellt område i anslutning till broskets tillväxtplatta (Ranviers zon) innehåller mesenkymala stamceller som kan vandra ut till olika delar av brosket och ha stor betydelse för läkning av skadat ledbrosk. Vår forskargrupp studerar dessa celler i ett unikt projekt där vi använder synkrotronljus. Vävnad från häst och gris undersöks i studien.

Forskningsanläggningen MAX IV i Lund utnyttjar synkrotronljus, vars korta våglängder kan mäta koncentrationen av grundämnen i vävnad. Vår forskagrupp beviljades stråltid vid NanoMAX-röret, under tre dagar i juli 2020. NanoMax är ett strålrör som med hjälp av röntgenstrålar, med en våglängd på 10-100 nanometer, kan mäta detaljer djupt in i vävnaden.

Mineraldistributionen i broskceller från Ranviers zon, och dess intilliggande matrix, mättes från olika delar av vävnaden med ”scanning X-ray” flourescens (XFR) i NanoMax strålröret.

Vi håller nu på att analysera data från mätningarna vad gäller mineraldistributionen på cell- och matrixnivå i ledbrosk, tillväxtbrosk, Ranviers zon och benhinna från häst och gris.

Detta är ett samarbetsprojekt mellan SLU, Sahlgrenska Akademin, Göteborg, och MAXIV, Lund.


Kontaktinformation

Stina Ekman, professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
stina.ekman@slu.se
018-67 11 91