Ny metod för stående kastrationer på häst

Senast ändrad: 21 mars 2023
Häst

I Sverige kastreras hingstar yngre än 3 år oftast i sin hemmiljö. Operationen utförs på stående häst, vilket innebär att hästen får sedering (lugnande medicin) och operationsområdet lokalbedövas. Kastrationen utförs med en så kallad obetäckt metod där hinnorna som omsluter testikeln öppnas upp helt innan funikeln (sädessträngen med omgivande blodförsörjning och muskulatur) krossas med tång och sedan skärs av och avlägsnas tillsammans med testikeln.

Metoden medför att en passage till bukhålan öppnas, vilket medför att det finns en liten risk för ”tarmframfall”, dvs att bukorgan kan leta sig ut genom passagen och det öppna såret. Äldre hingstar och hingstar som bedöms ha ökad risk för blödning och tarmframfall kastreras vanligtvis på klinik. På kliniken sövs och opereras dessa hingstar med en metod som kallas för kastration på betäckt funikel. Hinnorna behålls intakta genom att sädesledare och hinnor förseglas med en tråd, en så kallad ligatur, innan testikeln tas bort. Ligering av funikeln är med dagens metoder svårt att genomföra vid stående kastrationer utan risk att tråden kontamineras, vilket kan orsaka infektion. Kastrationsmetoder på sövd häst där hudsnittet sytts ihop har visat sig ha minst komplikationer, men är mer kostsamt än kastration på stående häst. Att söva en häst innebär också en risk som måste tas hänsyn till.

I vår forskning vill vi utveckla en förbättrad metod för stående kastrationer. Idag finns ligeringsprodukten LigaTie® som är utvecklad för ligering av blodkärl och vävnad hos mindre djur bl. a hund. Den fungerar som ett buntband och är producerad i ett material som bryts ned i kroppen. Genom att modifiera produkten så att den även lämpar sig för större blodkärl och tjockare vävnad skulle den kunna användas för ligering av funikeln hos häst. Syftet är att produkten ska bli så smidig och enkel att använda att den går att använda vid stående kastrationer av hingstar  och därmed minska risken för allvarliga komplikationer som blödning och tarmframfall. Initiala studier har påbörjats, men fortsatt forskning krävs innan produkten är färdig för kliniska studier.

Publikationer inom projektet


Kontaktinformation

Ida Sjöberg

Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för epidemiologi

Telefon: +4618671548
E-post: ida.sjoberg@slu.se