Tandhälsa hos hund

Senast ändrad: 05 mars 2019
Tandborste-hund_300px.jpg

Projektet som är ett samarbete mellan SLU och AniCura Djursjukhuset Albano innebär en landsomfattande kartläggning av svenska hundägares, veterinärers och djursjukskötares attityder och rutiner när det gäller tandvård hos hund. Vårt mål är att förbättra behandlingsframgången vid tandsjukdomen parodontit hos hund.

Länge har forskningen fokuserat på vad som sker lokalt i munnen. Mycket talar dock för att parodontit inte kan betraktas som ett isolerat sjukdomsförlopp i munhålan utan påverkar hela kroppen.Hos människor vet vi idag att det finns ett samband mellan parodontit och sockersjuka, hjärtkärlsjukdomar, njursjukdomar och immunologiska sjukdomar såsom reumatism.  Flera olika riskfaktorer för utvecklandet av parodontit har identifierats hos människor såsom dålig munhygien, trångt bett, ärftliga faktorer, stress, kroppens eget immunsystem och rökning.

Insamlingen av enkätsvar är nu avslutad. Vi arbetar för närvarande med analys och sammanställning av data för publikation under 2019.
Tack för er medverkan!

Inom ramen för ett pågående projekt kring parodontit som systemsjukdom hos hund studerar vi också hur vi kan förbättra tandhälsan hos våra hundar. Tandrengöring i narkos utan efterföljande hemvård har nämligen minimal effekt på sjukdomens utveckling. Eftersom det är plack som initierar parodontit kan sjukdomen bäst förebyggas genom daglig tandborstning, och tandborstning kan också bromsa sjukdomen om den redan uppkommit.

Inom humantandvården är det väl känt att daglig tandborstning och god oralhygien är en förutsättning för begränsning av sjukdomens utveckling. Denna kunskap har bidragit till det system vi har i Sverige där tandhygienister och tandläkare regelbundet informerar och kontrollerar hur patienter lyckats med sin hemvård. Studier har dock visat att informationens utformning har stor betydelse för om patienten ska fullfölja rekommendationerna. Vi vet i nuläget mycket lite om hur vi bäst motiverar hundägare och djurhälsopersonal att utföra hemtandvård, därför är denna kartläggande studie väsentlig för vårt mål: Att förbättra tandhälsan hos våra hundar.

Kontakta oss för mer information: tandhalsahoshund@slu.se

Fakta:

Finansiärer:

Svenska Djurskyddsföreningen

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm

Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se