Tandhälsa hos hund

Senast ändrad: 05 februari 2024
Hund som får tänderna borstade. Foto

Projektet som är ett samarbete mellan SLU och AniCura Djursjukhuset Albano innebär en landsomfattande kartläggning av svenska hundägares, veterinärers och djursjukskötares attityder och rutiner när det gäller tandvård hos hund. Vårt mål är att förbättra behandlingsframgången vid tandsjukdomen parodontit hos hund.

Parodontit (tandlossning) är en av hundens vanligaste sjukdomar. Sjukdomen innebär en inflammation i tandens stödjevävnad och leder obehandlad till tandförlust. Parodontit påverkar även resten av kroppen och hos människor vet vi idag att det finns ett samband mellan parodontit och bl. a. sockersjuka, hjärtkärlsjukdomar och immunologiska sjukdomar såsom reumatism. 

Tandrengöring i narkos utan efterföljande hemvård har minimal effekt på sjukdomens utveckling. Eftersom det är plack som initierar parodontit kan sjukdomen bäst förebyggas genom daglig tandborstning, och tandborstning kan också bromsa sjukdomen om den redan uppkommit. 

Filmer:

Veterinären Karolina Enlund: Så här borstar du tänderna på din hund

Tandborstning - Hund

Inom humantandvården är det väl känt att daglig tandborstning och god oralhygien är en förutsättning för begränsning av sjukdomens utveckling. Denna kunskap har bidragit till det system vi har i Sverige där tandhygienister och tandläkare regelbundet informerar och kontrollerar hur patienter lyckats med sin hemvård. Studier har dock visat att informationens utformning har stor betydelse för om patienten ska fullfölja rekommendationerna. Vi vill veta hur vi bäst motiverar hundägare och djurhälsopersonal att utföra hemtandvård, därför är denna kartläggande studie väsentlig för vårt mål: Att förbättra tandhälsan hos våra hundar.

Resultaten från enkäten är nu publicerade. Se länkar till vetenskapliga publikationer och resultat för några av de vanligaste raserna längst ner på sidan. Rasklubbar är välkomna att höra av sig för resultat från sin ras.
Tack för er medverkan!

Kontakta oss för mer information: tandhalsahoshund@slu.se

Fakta:

Finansiärer:

Svenska Djurskyddsföreningen

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm


Kontaktinformation

Karolina Enlund
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Telefon: +4618671345
E-post: karolina.enlund@slu.se 

Ann Pettersson, universitetslektor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ann.pettersson@slu.se, 018-672678