Beteende och symptom hos hundar med epilepsi efter ett krampanfall

Senast ändrad: 26 januari 2024

Epilepsi är en av de vanligaste neurologiska diagnoserna hos våra hundar. Ett krampanfall kan vara en väldigt stressig situation, både för hundarna och deras ägare, och vissa hundar behöver tid för att återställa sig till sitt “normala jag” efter ett anfall. Denna tid för återhämtning brukar kallas för den “postiktala fasen”. Trots att den postiktala fasen är ett välkänt fenomen inom veterinärmedicin, finns det idag få rapporter som i detalj beskriver vilka beteenden och symptom en hund kan uppvisa.

Syfte

Syftet med denna studie är att få en bättre förståelse för hur hundar med epilepsi påverkas efter ett krampanfall.

Studien

I studien ingår att du som ägare fyller i en enkät där information om din hund och din hunds sjukdom samlas. Jag kommer sedan att kontakta dig om det visar sig att din hund passar för studiens design. Deltagande ägare kommer att bes att filma sin hund under ca 30 min efter ett krampanfall och skicka in videomaterial för analys. Deltagande djurägare kommer sedan att få en uppföljande enkät om vilka beteenden och symptom ni ser hos era hundar.

Vi söker dig med en hund som:

  • Har en fastställd diagnos epilepsi, utan några tecken på tumörsjukdom, inflammation eller andra skador på hjärnan
  • Uppvisar beteenden och symptom utanför hundens “normala” efter ett krampanfall