TENS som smärtlindrande behandling för hund med artros

Senast ändrad: 04 april 2022
Kvinna och svart hund. foto

Artros är en vanlig orsak till hälta hos hund. Tillståndet är ofta smärtsamt och smärtlindrande behandling kan vara livslång. Det är inte ovanligt att medicinska behandlingar riskerar att ge biverkningar, till exempel mag-tarmproblem, som kan vara lika besvärande som huvudproblemet och göra det svårt att smärtlindra djuret i hemmet.

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) har länge använts som smärtlindring på humansidan. En elektrisk ström leds genom två elektroder som fästs på huden över det smärtande området. Strömmen aktiverar kroppens egna smärtlindrande system, bland annat genom frisättning av kroppsegna endorfiner. Den kortvariga smärtlindrande effekten har studerats tidigare, men fler studier krävs för att konfirmera dessa och för att utvärdera en eventuell långvarig effekt. Om man kan uppnå smärtlindring under en längre period med TENS så skulle metoden kunna användas i fall då medicinsk behandling inte är ett alternativ samt som ett komplement till medicinska behandlingar och på detta sätt ge hundar med artros en bättre livskvalité.

Projektet

Syftet med studien är att utvärdera den smärtlindrande effekten av TENS hos hundar med artros.

För att kunna utvärdera detta så genomförs under 2019-2020 en klinisk studie vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala där privatägda hundar av storlek jack russel till rottweiler kan vara med. Hundarna skall vara över ett år gamla och halta eller har en rörelsestörning på grund av artros. Effekten av TENS kommer att utvärderas med bland annat rörelseanalysteknik (IMU-teknik), tryckmätningsmatta, smärtformulär och aktivitetshalsband. Studien pågår under 9 veckor och inbegriper 7-9 besök hos utvalda veterinärkliniker. Behandling med TENS inleds på klinik och utförs sedan i hemmet av djurägaren, efter instruktion av djurhälsopersonal.

Bidra till forskningen?

Har du en hund med artros som uppvisar hälta? Du är då hjärtligt välkommen att ansöka om att få vara med i vår studie. Skicka ett mail med anmälan om ditt intresse till: anja.pedersen@slu.se eller anna.bergh@slu.se.

Forskargrupp

  • Anja Pedersen, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  • Anna Bergh, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  • Franck Forterre, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  • Heli Hyytiäinen, avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin, Helsingfors universitet
  • Johanna Penell, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  • Marie Rhodin, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU

Kontaktinformation

Anja Pedersen
Doktorand, universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: 018-671587
E-post: anja.pedersen@slu.se

Anna Bergh, Universitetslektor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
anna.bergh@slu.se, 018-67 21 52