Internationell avel för förbättrad hälsa hos hund

Senast ändrad: 29 januari 2018

Våra hundars hälsa är i centrum för såväl uppfödare och hundägare som för folk i gemen i många länder, inte minst i Sverige. Hur aveln går till och vilka regler som finns kan emellertid skilja sig drastiskt mellan länder. Med allt öppnare gränser, framför allt inom EU, har utbytet av avelsdjur ökat dramatiskt. Men det är inte så lätt att veta hur bra en importerad hund är genetiskt. Man har tidigare visat att man skulle kunna öka avelsframsteget för t ex höftledsdysplasi genom att avelsvärdera baserat även på utländsk information. Syftet med detta projekt är att skapa verktyg och förutsättningar för en internationell avel för att förbättra hundars hälsa.

Detta projekt består av flera delar. Om man ska kunna genomföra en internationell avelsvärdering måste man kombinera ihop data från alla deltagande länder. Detta är kanske i synnerhet krävande för härstamningsinformationen, eftersom samma hund kan uppträda med olika identiteter i olika länder. För att undersöka möjligheter och problem med att slå samman härstamningsinformation har vi gjort detta för tre länder, Frankrike, Storbritannien och Sverige. Efter att gjort detta kunde vi också studera genflödet mellan dessa länder, för några exempelraser. De genetiska kopplingarna mellan länder påverkar också säkerheten i en internationell avelsvärdering, vilket vi studerat in en separat del.

Möjligheterna och ambitionerna bland de ansvariga kennelklubbarna kan variera mellan länder. Vi kommer därför att utföra en webenkät för att beskriva såväl likheter som skillnader mellan kennelklubbar i avelsarbetet med hund och diskutera hur detta kan påverka möjligheten till internationell avelsvärdering.

Slutligen kommer vi att genomföra en datorsimulering för att beskriva vilka förändringar i genetiskt framsteg man kan förvänta sig om man går från ett nationellt till ett internationellt avelsprogram för en exempelegenskap, höftledsdysplasi.