Mentalt sund collie

Senast ändrad: 16 december 2019

Projektet Mentalt Sund Collie är ett samarbete mellan Svenska Collieklubben, SBK, SKK och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Syftet med projektet är att skapa verktyg som gör det enklare för uppfödarna att föda upp hundar med god mentalitet. Dessutom kommer det att bli enklare för valpköpare att finna de valpar som kommer att utvecklas till de vuxna hundar de söker.

Hundars mentalitet registreras idag i stor skala genom Mentalbeskrivning Hund (MH) där en stor andel av våra brukshundar, däribland collie, beskrivs. En hunds reaktioner på MH säger en hel del om hur den mår och beter sig i vardagen. MH utvecklades ursprungligen för att vara en hjälp i avelsarbetet, och vi vet att de egenskaper som mäts i MH är ärftliga. Därför kommer egenskaper som mäts i MH att utgöra en viktig del i det nya avelsverktyget. Ett mål med projektet har varit att utveckla en rutinmässig skattning av så kallade BLUP-avelsvärden för olika egenskaper som mäts i MH för collie. Det har man inte tidigare gjort för någon ras. Collieklubben kommer alltså att gå i fronten vad gäller utveckling av möjligheter att göra genetiskt urval för förbättrad mentalitet. Avelsvärden för mentala egenskaper publiceras på Svenska Collieklubbens hemsida sedan 2012. Projektet går vidare med att undersöka prioriteringar bland uppfödare och genetiska samband mellan egenskaper som mäts i MH och hundarnas beteende i vardagen


Kontaktinformation

Katja Nilsson, forskare
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
katja.nilsson@slu.se, 018-674534