Myelopatier på Mops

Senast ändrad: 30 juni 2017

Hösten 2014 startade ett doktorandprojekt vid SLU i Uppsala. ”Fenotypisk beskrivning av rasrelaterade myelopatier på mops”. Projektet beräknas pågå i åtta år och syftar till att beskriva mopsars normala rörelsemönster, ta reda på hur vanligt det är med rörelseavvikelser inom rasen samt vad dessa kan orsakas av.

Specifikta frågeställningar inom projektet rör ryggmärgslidanden, myelopatier, på mopsar och stor vikt kommer att läggas på att definiera det tillstånd som på mopsar orsakar progressiv icke-smärtsam myelopati (PMP) ”vingelmopsar”.  Genetiska studier planeras för att utreda eventuella ärftliga samband.

Medverkan

Jag är intresserad av att komma i kontakt med ägare till mopsar som vinglar, speciellt de mopsar som succesivt, under en längre tid, blivit svaga och ostadiga i bakdelen utan att visa tecken på smärta.  Jag söker också ägare till äldre mopsar som inte är vingliga och som i livets slut kan tänka sig att donera kroppen till forskning. Till de genetiska studierna behöver vi lika många prover från sjuka hundar som från friska hundar. Därför söker vi också blodprover från friska individer av rasen mops.


Kontaktinformation

Cecilia Rohdin
Klinikveterinär vid Universitetsdjursjukhuset; Smådjurskliniken
E-post: cecilia.rohdin@slu.se