Progressiv retinal atrofi (PRA)

Senast ändrad: 30 juni 2017
Gulbrunt hundöga. Foto

Progressiv Retinal Atrofi (PRA) är ett samlingsnamn för flera ärftliga nätthinnesjukdomar som förekommer hos olika hundraser och resulterar i blindhet.

Sjukdomen eller snarare sjukdomarna kan antingen bero på en medfödd defekt där syncellerna redan under embryonalutvecklingen har utvecklats på ett onormalt vis eller på en degeneration av syncellerna hos den vuxna hunden.

Idag är genetiken bakom en del former av PRA känd och det finns även möjlighet att genomföra genetiska tester för att undersöka om en hund är bärare av sjukdomsgenen.  För många varianter av PRA är dock den genetiska orsaken okänd. För öka kunskapen om PRA bedriver Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) flera forskningsprojekt om PRA.

För att kunna bedriva denna forskning är vi beroende av blodprover. Vi ber därför alla hundägare vars hund har fått diagnosen PRA att bidra till forskningen genom att kostnadsfritt lämna in ett blodprov till SLU’s biobank.

Medverkan

Har du en hund, oavsett ras, som har fått diagnosen PRA så skulle vi tacksamt ta emot ett blodprov från din hund. Om du vill medverka kan du hämta blanketter här.

Fakta:

Raser i projektet

Alla raser


Kontaktinformation

Tomas Bergström, forskare
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
tomas.bergstrom@slu.se, 018-67 19 97