Blanketter

Senast ändrad: 16 mars 2023

Observera att vi inte kan betala för ras som vi inte samlar prov från till något projekt. Skicka därför aldrig in ett prov utan att först ha varit i kontakt med oss.

Följande två blanketter behövs vid provtagningen för samtliga projekt

För samtliga projekt ska en hälsoenkät fyllas i

För vissa projekt krävs ytterligare en blankett

 


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se