Kennelhosta hos hund

Senast ändrad: 05 februari 2024

Kennelhosta hos hund - studier av en komplex infektionssjukdom

Kennelhosta eller infektiös trakeobronkit (ITB) är en välkänd sjukdom hos hund och är lätt att känna igen. Diagnosen ställs vanligen kliniskt utan vidare bestämning av vilken mikroorganism som är orsak till sjukdomen.

Det finns därför begränsad kunskap om vilka virus eller bakterier som ligger bakom sjukdomsutbrott i Sverige. Kennelhosta är ett sjukdomskomplex som kan orsakas av flera virus, vanligen parainfluensa- (CPIV), adeno- (CAV-2), herpesvirus (CHV), och bakterier (Bordetella bronchiseptica), antingen var för sig eller gemensamt. Andra virus och bakterier kan också tillsammans med ovan nämnda infektionsämnen orsaka kennelhosta. Även om försök görs för att fastställa den etiologiska diagnosen har en studie visat att det endast gick att göra i 29% av fallen. Det kan tyda på att det även finns hitintills okända virus som kan orsaka kennelhosta.

Detta projekt syftar till att ge en bild av smittläget i Sverige, särskilt när det gäller vilka virus som ligger bakom kennelhosta. Denna information är viktig för att kunna förebygga sjukdomen och för att kunna ge adekvata råd för att förhindra smittspridning vid sjukdomutbrott.

https://www.facebook.com/groups/124264491076364/

Finansiär: Agrias och SKKs forskningsfond, Svelands stiftelse för djurens hälsa och livskvalité, MSD Animal Health och Jan Skogsborgs fond
Medsökande: Bodil Ström Holst, Anne-Lie Blomström, Anna Lindhe och Elisabeth Bagge
Samarbetspartner: SVA, Djursjukhuset Albano, Regiondjursjukhuset i Helsingborg, Västra Djursjukhuset, Veterinärmottagningen Kusthöjden.


Kontaktinformation