Kan CPSE förutsäga prostatas tillväxthastighet?

Senast ändrad: 06 oktober 2021
Två gula labradorer. foto

Prostatasjukdomar, framför allt godartad prostataförstoring (benign prostatahyperplasi, BPH), är vanligt förekommande hos framför allt äldre hanhundar och påverkar den åldrande hanens livskvalitet negativt. I diagnostiken av BPH är en uppskattning av prostatas storlek viktig.

Vi har i en tidigare studie visat att ett blodprovstest som mäter koncentrationen av ett prostataspecifikt protein, CPSE (canine prostate-specific esterase), kan fungera som en bra uppskattning av prostatas storlek, och är ett alternativ till storleksuppskattning med hjälp av ultraljudsmätning. Det är värdefullt för screening av äldre hanhundar, särskilt i de fall tillgång till ultraljud saknas, men också för att definiera de hundar som är aktuella för en ultraljudsundersökning. Målet med det här projektet är att undersöka om CPSE också kan användas för att förutspå prostatas tillväxt. Det är värdefullt att veta för att avgöra hur viktig en snabbt insatt behandling är. Vi analyserar också flera steroidhormoner för att få mer kunskap om bakgrunden till BPH.

Genomförande

Vi kontaktar djurägare till hundar som var med i en tidigare studie om prostataförstoring och erbjuder dem att delta även i denna studie. Prostatas storlek undersöks med ultraljud på samma sätt som tidigare och i samband med detta tas också ett blodprov. Från dessa blodprov analyserar vi CPSE och steroidhormoner. Prostatas storlek och koncentrationen CPSE jämförs med resultaten från vår tidigare studie.

Tidigare publicerat inom området av forskargruppen:

Bodil S Holst,Elin Holmroos, Lisa Friling, Sofia Hanås, L.-M. Langborg, Mikael A. Franko, Kerstin Hansson: The association between the serum concentration of canine prostate specific esterase (CPSE) and the size of the canine prostate. Theriogenology 2018, 106, 15-20.

Ström Holst B, Holmroos B, Friling L, Hanås S, Langborg L-M, Hansson K. Analysis of canine prostate specific esterase (CPSE) for diagnosis of benign prostatic hyperplasia. Kongressabstract, 17th biennial ISACP Congress, Cape Town, South Africa, April 2016.

Holmroos E, Friling L, Hanås S, Langborg L-M, Hansson K and Ström Holst B. The relationship between serum concentrations of canine prostatic specific esterase (CPSE) and prostatic size measured by ultrasonography. Kongressabstract, EVSSAR Congress, Hannover, September 2015.


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se