Katt som indikator på inomhuskemikalier

Senast ändrad: 12 december 2018

Bedömning av hormonstörande ämnen i blandningar med inriktning på sköldkörteln - med katter som modell för människors inomhusexponering för kemikalier.

Forskningen inom projektet MISSE riktas mot dagens mest intensivt diskuterade område vad gäller risker för exponering av kroppsfrämmande hormonstörande kemikalier (s.k. EDCs).

Projektet gäller

1) identifiering av riskkemikalier inomhus, ämnen som antingen är okända eller generellt dåligt kända, såsom metaboliter och abiotiska transformationsprodukter av EDCs.

2) Exponering för kemikalieblandningar är av central betydelse i sökandet efter samverkanseffekter.

3) Hormonrelaterad påverkan av sköldkörteln oroar med avseende på human hälsa men också för utvecklingen av hypertyroidism bland katter.

4) Projektet syftar till att förstå små barns exponering för EDCs genom att katter används som modell för upptag av kemikalier via damm.

Vidare är målsättningen att identifiera sköldkörtelhormonpåverkande kemikalier (s.k. TDCs) i hemmiljö, särskilt i blandningar. Försök att påvisa TDCs görs via modellering av material och varor som används inomhus och genom effektdriven analys, liksom exponeringsanalyser av inomhuskatters serum som modell för intern exponering och via damm som extern exponeringskälla. Ett batteri av TDC-in vitro biotester och en in vivo grodmodell kommer att appliceras för studier av enskilda ämnen och blandningar därav.

Resultaten ska användas för att förbättra förståelsen av humanexponering för inomhuskemikalier av TDC-typ. Projektet syftar till att på basis av forskningsresultaten katalysera hanteringen av EDCs i allmänhet, och TDCs i synnerhet.

Fakta:

Finansiär: FORMAS

Medsökande: Prof Åke Bergman, forskare Jana Weiss, doc Patrik Andersson, prof Leif Norrgren och ass prof Juliette Legler.

Samarbetspartner: Prof Åke Bergman,forskare Jana Weiss och doktorand Jessica Norrgran, Miljökemi, Stockholms universitet. Doc Patrik Andersson, Miljö- och biogeokemi, Umeå universitet. Prof Leif Norrgren och forskare Gunnar Carlsson, BVF, SLU. Ass prof Juliette Legler, Institution for environmental studies, chemistry and biology, VU University Amsterdam.


Kontaktinformation

Bernt Jones
Forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper
Telefon: 0733-306015
E-post: bernt.jones@slu.se

Gunnar Carlsson, forskare
Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
gunnar.carlsson@slu.se
018-67 11 45,
070-403 29 26