Osteoartrit - inriktning fetma

Senast ändrad: 01 juni 2022

Projektet syftar till att få ökad kunskap om orsak, sjukdomsutveckling och metoder för tidig diagnos av Osteoartrit (artros, OA) hos katt..

I projektet undersöks olika diagnostiska metoder för påvisandet av OA, såsom ortopedisk undersökning, helkroppsdatortomografi, registrering med tryckmätningsmatta, beteendestudier och blodprovsanalyser. Specifikt vill vi undersöka betydelsen av övervikt och fetma för uppkomst av ledskador.

Fetma är en riskfaktor för olika typer av OA hos människa och det finns studier  som indikerar att kroppsvikten även är av betydelse  för uppkomsten av rörelselidanden (inklusive OA) hos katt.  I projektet undersöker vi om övervikt/fetma ger upphov till förhöjda inflammatoriska blodparametrar, ändrat rörelsemönster/belastning eller ändrat beteende, och om detta kan kopplas till förekomst av OA.


Kontaktinformation

Cecilia Ley
Universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi                                                        

Telefon: 018-671204
E-post: cecilia.ley@slu.se

Charles Ley, klinikveterinär
Universitetsdjursjukhuset, SLU
charles.ley@slu.se,