Tamkatten bra modell för utrotningshotade kattdjur

Senast ändrad: 04 januari 2023

Huskatten, en model för assisterad reproduktion hos hotade kattdjur: förbättring av in vitro mognad av äggceller.

Denna forskning ger oss möjligheten att karakterisera ett flertal markörer för cytoplasmisk mognad hos kattoocyter samt om dessa markörer kan användas för att välja ut de bästa äggen/embryon. Supplementeringen av in vitro medium kan också bidra till att definiera och förbättra möjligheterna för IVF hos kattdjuren. Att karakterisera cytoplasmisk mognad i olika stadier i ägg- och embryoutvecklingen kan vara användbart för att förbättra IVF-systemet. Detta är av intresse för kattägare, uppfödare och embryologer.

Studien kan vara användbar för att utveckla protokoll för IVF för de utrotningshotade vilda kattdjuren. Djurparker och uppfödningscentra behöver denna information för sitt arbete med att bevara arterna. Tamkatten är en bra modell för de vilda kattdjuren och då det är nödvändigt att försöka bevara de vilda arterna är denna forskning viktig.

Finansiär: Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Medsökande: Ylva Sjunnesson


Kontaktinformation