Förbättra rödklöver som proteinkälla till mjölkkor

Senast ändrad: 26 januari 2024
Närbild på rödklöver. Foto.

Genom att optimera polyfenoloxidas initierad proteinkomplexbildning och smältbarhet av aminosyror kan man förbättra rödklövers användbarhet som proteinkälla till idisslare.

Att utfodra proteintillskott är fördelaktigt på grund av en positiv effekt på mjölkavkastningen. Rapsmjöl har gett bättre mjölkavkastning på proteinbasis än sojamjöl, men utbudet är inte tillräckligt för att möta efterfrågan från mjölkproduktionen. Rödklöver är ett alternativ för att minska behovet av proteintillskott i foderstaten till mjölkkor.

Effektiviteten av N-utnyttjandet i vommen är hög med rödklöver på grund av polyfenoloxidas (PPO) som främjar komplexbildning av växtprotein med mono- eller difenoliska substrat som finns i rödklöver. Det har föreslagits att en obalans i absorptionen av aminosyror i tunntarmen kan begränsa omvandlingen av N i rödklöver till mjölkprotein hos kor som utfodrats med rödklöverensilage.

Om man förstår begränsningarna med rödklöver kan det vara möjligt att välja ut och förädla sorter med optimal nivå av PPO som optimerar både nedbrytbarhet i vommen och smältbarheten i tunntarmen för att maximera tillgången på aminosyror för mjölksyntes.

 

Projektledare: 

Sophie Julie Krizsan, sophie.krizsan@slu.se


Kontaktinformation