Hitta de grovfodereffektiva korna och öka lönsamheten

Senast ändrad: 01 februari 2018
Ko som tittar nyfiket

Vallfoder utgör grunden i foderstaten till svenska mjölkkor men kornas förmåga att konsumera grovfoder varierar avsevärt. Vi vill undersöka om det finns en genetiskt betingad variation i grovfoderkonsumtionsförmåga.

Naturligtvis är det många faktorer som påverkar grovfoderkonsumtionsförmågan, såsom ålder, levandevikt, laktationsstadium, kraftfodergivans storlek och grovfodrets kvalitet. Men dessa faktorer förklarar bara en del av variationen. Vi har observerat att hos kor i tidig laktation, som fick en begränsad mängd kraftfoder, var förmågan att konsumera ensilage hos den fjärdedel kor som hade lägst ensilageintag endast ca hälften av konsumtionsförmågan hos de kor som tillhörde fjärdedelen med högst intag. Omräknat till energi för mjölkproduktion konsumerade den övre fjärdedelen kor ensilage som skulle räcka till minst 15 kg mer energikorrigerad mjölk än för den lägre fjärdedelen kor.

Om vi kan hitta en genetisk bakgrund till förmågan att kunna äta mycket grovfoder och kan lansera genomiska avelsvärden för denna egenskap, skulle vi kunna selektera kor som är bättre på att producera mjölk på grovfoder. Detta skulle dels kunna förbättra ekonomin för lantbrukaren, dels göra att mindre mängd spannmål och koncentrat behöver användas inom mjölkproduktionen.

Fakta:

Projektet är finansierat från SLF och Formas. Huvudansvarig för hela projektet är Kjell Holtenius, institutionen för husdjurens utfodring och vård. Erling Strandberg och Getinet Mekuriaw arbetar med den genetiska delen av projektet.