Jämförelse av egenskaper mellan inhemsk Ankole och dess korsningar i Rwanda

Senast ändrad: 01 februari 2018

Generellt producerar raser importerade från västvärlden (exotiska raser) mer mjölk men de har svårt att anpassa sig till miljön i Rwanda. Därför kan korsningar mellan inhemska raser och exotiska raser vara en bra idé. Men om man korsar in för mycket och på ett okontrollerat sätt finns det en risk att ursprungsrasen Ankole försvinner. Projektet kommer att visa vilken nivå av inkorsning som ger bäst resultat.

Projektet fokuserar på produktionsegenskaper och egenskaper som visar på kors förmåga att anpassa sig till miljön. Mer specifika mål för studien:

  • Att jämföra olika egenskaper, t ex levandevikt, fruktsamhet och mjölkproduktion mellan Ankole och korsningar med exotiska raser i en och samma miljö.
  • Att jämföra produktionsnivåer för Ankole och dess korsningar i olika produktionsmiljöer i Rwanda.
  • Att studera inverkan av miljöfaktorer, t ex temperatur och luftfuktighet, på olika egenskaper i Ankole och dess korsningar.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Sida

Projekttid: 2015-2018

Projektledare: Erling Strandberg

Övriga medverkande: : Maximillian Manzi (doktorand), Lotta Rydhmer (HGEN), Martin Ntawubizi, Callixte Karege (UR)