Strategier för mastitbehandling i en hållbar mjölkproduktion

Senast ändrad: 16 februari 2021
Ko robot

I detta treåriga projekt vill vi ta reda på mer om vilka strategier som används för hantering av mastit i svenska mjölkkobesättningar med automatisk mjölkning. Det långsiktiga målet med projektet är att förbättra rådgivning och rekommendationer för hantering av kor med mastit i robotbesättningar.

Projektet har fokus på sjukdomen mastit (juverinflammation), som är den vanligaste och mest förlustbringande sjukdomen bland Sveriges mjölkkor. Det är viktigt att öka kunskapen kring mastit och mastitbehandlingar då det kan ge bättre djurvälfärd, djurskydd och livsmedelskvalitet, en minskning av antibiotikaanvändningen och förbättrad ekonomi för mjölkproducenterna. I detta projekt vill vi studera och utvärdera strategier för behandling av mastit i mjölkkobesättningar med automatisk mjölkning, om dessa strategier skiljer sig mellan olika typer av besättningar och vad de har för effekt för kornas hälsa. Vi vill också ta reda på hur, och i hur stor utsträckning, information från det automatiska mjölkningssystemet används för att fatta beslut om kor med mastit.

För att läsa mer, klicka här: Projektbeskrivning

Fakta:

Projekttid 2020-09-01 – 2023-09-01

Finansiär: Formas


Kontaktinformation

Lisa Ekman
Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi. 
Telefon: 010-4710725
E-post: lisa.ekman@slu.se