Försämrad fruktsamhet hos kvinnor? Miljöföroreningars påverkan på äggkvaliteten.

Senast ändrad: 04 januari 2023

Forskningsprojektet syftar till att undersöka vilka kemikalier som återfinns kring äggceller och i blod hos kvinnor och att se om och i vilken utsträckning kemikalier kan påverka kvaliteten på äggceller och den tidiga embryoutvecklingen.

Forskning om fertilitet och tidig embryoutveckling

På IVF-lab använder vi celler från djur (främst nötkreatur och svin) för att studera fertiliteten och den tidiga embryoutvecklingen. Vi använder äggceller som sedan befruktas på laboratoriet (in vitro fertilisering)
och odlas till tidiga embryon. Under denna period kan vi studera äggcellen,
befruktningen och embryoutvecklingen närmare genom bland annat morfologiska bedömningar och färgningar.

Vi undersöker halter av miljöföroreningar hos kvinnor. Vi använder också en modell med celler från nötkreatur för att studera vilken effekt specifika kemikalier kan ha på den tidiga embryoutvecklingen.

Pågående projekt: Försämrad fruktsamhet hos kvinnor? Miljöföroreningars påverkan på äggkvaliteten