God djurvälfärd i mjölkbesättningar – vinster för djur, lantbrukare och samhälle

Senast ändrad: 05 februari 2024

Att ha en god lönsamhet är av yttersta vikt för de flesta mjölkföretagare. Inom detta projekt kommer vi att undersöka hur olika djurvälfärdsnivåer påverkar mjölkföretagens ekonomi och samhället i stort, på både kort och lång sikt.

Svensk djurskyddslagstiftning är inom vissa områden striktare än rådande EU lagstiftning. Vissa anser att detta kan medföra ökade kostnader och inte ge tillräcklig konkurrensmöjlighet.

I detta tvärvetenskapliga projekt, med fokus på mjölkbesättningar kommer vi att studera om djurvälfärdsbefrämjande åtgärder leder till kostnads- eller intäktsökningar på gårdsnivå. Vi kommer även att studera hur och vilka externa effekter som påverkas av olika djurvälfärdsnivåer.

Projektet syftar till att stärka kopplingen mellan husdjursvetenskap, veterinärmedicin och ekonomi.

Fakta:

Detta projekt är klart

 

Projekttid: 2018-12-01 - 2021-11-30

Financiär: Formas

Samverkan:

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SRUC (Scotland’s Rural College)


Kontaktinformation

Karin Alvåsen, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
karin.alvasen@slu.se, 018-67 13 23, 070-541 32 27