Utvärdering av Remote digital autopsy

Senast ändrad: 05 februari 2024

Det huvudsakliga målet med projektet är att utvärdera en förenklad gårdsobduktionsmetod (Remote digital autopsy) för att se om den kan användas för att fastställa dödsorsak för nötkreatur under svenska produktionsförhållanden.

Remote digital autopsy är en beprövad metod för att möjliggöra utförandet av fler obduktioner. Metoden, som är utvecklad i Kanada, innebär att en förenklad obduktion sker på gården. När ett djur dött öppnar man bukhålan och tar fram och fotograferar vissa utvalda organ. Dessa bilder laddas upp till en databas som sköts av Feedlot Health and Management Services i Kanada. Med hjälp av bilderna, och eventuell sjukdomshistorik, ställer gruppen i Kanada en presumtiv diagnos.     

Förhoppningen är att detta pilotprojekt kommer kunna leda till att fler svenska nötkreatur kan få en säkrare dödsorsak. I dagsläget baseras rapporteringar om dödsorsak oftast efter djurägarens uppfattning. Med Remote digital autopsy kommer tränad personal att kunna ställa en säkrare diagnos som kan återkopplas till djurägaren.

De förväntade resultaten från denna studie är en utvärdering av hur Remote digital autopsy lämpar sig för nötkreatur under svenska förhållanden. Utvärderingen kommer att visa på metodens tillförlitlighet, praktiska genomförande (tidsåtgång, svårighet etc), och hur resultaten påverkas om bilderna tas direkt på gården jämfört med efter transport till destruktions- respektive obduktionsanläggning. Vi kommer även att få en uppfattning av förekommande dödsorsaker bland nötkreaturdjur.

Fakta:

Projekttid: 2017-06-01 - 2017-12-31 (Avslutat projekt)

Financiär: Jordbruksverket

Samverkan:
SVA

Gård & djurhälsan

Konvex

Distriktsveterinärerna


Kontaktinformation

Karin Alvåsen, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
karin.alvasen@slu.se, 018-67 13 23, 070-541 32 27