Foderbaserade strategier för minskad metanproduktion i relation till värd-mikrob interaktioner hos mjölkkor

Senast ändrad: 26 januari 2024
kor som äter ensilage. Foto.

Animalieproduktion svarar för ungefär 9 och 37 % av de antropogena utsläppen av CO2 och CH4. Nötkreatur bidrar med den största andelen av utsläppen av växthusgaser eftersom deras produktion av CH4 är en del av deras naturliga matsmältning. De utsöndrar även stora mängder N som bidrar till de antropogena utsläppen av N2O.

Utsläppen är ett centralt problem när det gäller livsmedelsproduktionens miljöpåverkan och bidraget från idisslare till globala klimatförändringar. Den enteriska fermenteringen och bildandet av CH4 innebär även en energiförlust för djuret, och utveckling av strategier och tekniker som begränsar metanproduktionen skulle även bidra till förbättrad fodereffektivitet. Trots redan stora insatser för att minska utsläppen hos idisslare har det varit svårt att definiera effektiva strategier då många resultat kommer från mindre studier, som har använt olika djurarter och foderstater i olika geografiska regioner.

RumenPredict kommer att sammanföra resultat från existerande storskaliga studier och generera ny storskalig data med information om funktion och sammansättning av våmmens mikroorganismsamhälle i relation till värddjurets genetik och fenotyp, samt utveckla effektiva foderbaserade strategier för att minska produktionen av CH4.

I Sverige kommer vi att använda ett större dataset samt in vitro studier för att identifiera foderstater eller naturliga komponenter i foderstaterna, och fodertillsatser som leder till lägre CH4 produktion i jämförelse hos produktiva djur.