Virusinfektioner i ekologiska mjölkbesättningar

Senast ändrad: 04 april 2022

Virusinfektioner i ekologiska mjölkbesättningar - risker, smittskydd och ekologisk resiliens

Det första syftet med projektet är att undersöka och eventuellt bekräfta resultaten från en tidigare studie om att det finns skillnader i prevalens och incidens av smitta med bovint coronavirus (BCV) och bovint respiratoriskt cynsytialt virus (BRSV) - två vanligt förekommande smittor i mjölkkobesättningar. Projektets andra syfte är att identifiera riskfaktorer, som exempelvis smittskyddsåtgärder, för infektion med BCV och BRSV genom att dra nytta av de skillnader som finns mellan ekologisk och konventionell drift. Det tredje och sista målet med projektet är att studera produktions och hälsoparametrar vid utbrott av BCV eller BRSV och jämföra dessa med "normalvärden" från samma besättning, men från säsonger utan utbrott. Genom att jämföra hur dessa parametrar påverkas i ekologiska och konventionella besättningar får vi ett objektivt mått på om anpassningsförmågan vid sjukdom, sjukdomsresiliensen, skiljer mellan systemen. Antikroppsförekosten vid 100 ekologiska och 100 konventionella mjölkgårdar kommer att studeras under två stallsäsonger för att uppnå studiens syften. Det skulle vara mycket värdefullt för den ekologiska rörelsen att få bekräftat att smittskyddet är bättre i ekologiska mjölkkobesättningar och att ekologiska besättningar är mer anpassningsbara vid sjukdom. Alla svenska mjölkproducenter kan dra nytta av resultaten i dessa studier genom att förbättra sitt smittskyddsarbete. Detta bidrar till en hållbar utveckling med exempelvis minskad antibiotikaanvändning.

Finansiär: Formas
Medsökande: Ulf Emanuelson, SLU Stefan Alenius, SLU
Samarbetspartner: Anna Ohlson, Växa Sverige Cecilia Wolff, SLU Maj Hjort, SVA


Kontaktinformation