Data från djurskyddskontroll: en epidemiologisk analys

Senast ändrad: 26 januari 2024

För att hantera risker för dålig djurvälfärd krävs metoder som gör det möjligt att bedöma dem. Hos riskbedömare inom djurvälfärd finns ambitionen att börja utveckla en metod för kvantitativ riskbedömning av djurvälfärd.

Sedan 2009 har data från den offentliga djurskyddskontrollen samlats in i ett flertal län, med hjälp av djurslagsspecifika checklistor bestående av kontrollpunkter rörande djur-, resurs- och skötselbaserade mått. Data samlas också in i samband med näringens egna kontrollprogram. Den offentliga djurskyddskontrollens databas ligger till grund för den epidemiologiska analys som görs i detta projekt. Projektet för samman forskarkompetenser inom djurvälfärd, djurskydd, riskbedömning, sjukdomsövervakning, epidemiologisk analys och databasanvändning.

Illustration: Grafisk modell över s.k. kontrollpunkter för välfärd på gris.
Figure: Interconnections of pig welfare check points in a graphical model of node-wise logistic regression

Detta projekt är av intresse för internationell forskning om djurvälfärd och djurskydd, eftersom djurskyddsövervakning för närvarande diskuteras på politisk EU-nivå. Återkoppling från projektet kan bidra till att öka effektiviteten i den svenska offentliga djurskyddskontrollen och därmed öka möjligheterna till förbättrad djurvälfärd. Projektet finansieras av Formas och är en del av Excellenscentrum för djurvälfärd.

Kontakt: Linda Keeling