Fåråret - Informationsmaterial till får- och lammproducenter

Senast ändrad: 26 januari 2024
Får i hagen

Länsstyrelsen i Västra Götalands län tog 1999 utifrån Sven Jeppssons ursprungsidé´ fram den första versionen av ”Fåråret”, en skrift som riktade sig till får och lammproducenter. Skriften har uppdaterats sedan 1999 men den senaste versionen har några år på nacken och har nu uppdaterats i SLU:s regi.

De tidigare versionerna av Fåråret” har varit en populär och användarvänlig skrift som kompletterat facklitteratur som boken ”Får” av Erik Sjödin på ett bra sätt. Skriften har använts av aktiva och blivande får- och lammproducenter i hela landet. Den har också varit populär som kursmaterial vid kurser anordnade av Länsstyrelser, studieförbund, fåravelsföreningar samt privata aktörer riktade till får- och lammproducenter.

Vid uppdateringen har bl. a. komplettering och fördjupning skett av information om hälsa och överlevnad hos unga djur, förebyggande smittskydd, utfodring, djurvälfärd relaterad till att djur hålls på bete m.m. 

Projektet finansieras med projektstöd från Europiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Ansvarig Annelie Carlsson