Glykemiskt svar och insulinrespons hos hästar vid utfodring med foderstater med olika sockerinnehåll

Senast ändrad: 21 februari 2024
En vit hästmule. Foto.

Projektet genomfördes  i samarbete med Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU Uppsala. HUV:s del av projektet omfattade att undersöka hur sockerinnehållet i vallfoder kan påverkas via olika produktionsfaktorer samt av blötläggning.

År 1 (2010) genomfördes ett mindre konserveringsförsök i laboratorieskala, och år 2 (2011) genomfördes ett foderproduktionsförsök kopplat till ett utfodringsförsök.

 

Resultat

Slutrapport via Stiftelsen lantbruksforsknings projektsida