Glykemiskt svar och insulinrespons hos hästar vid utfodring med foderstater med olika sockerinnehåll

Senast ändrad: 18 september 2020
En vit hästmule. Foto.

Detta projekt är avslutat.

Projektet genomfördes  i samarbete med Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU Uppsala.

HUV:s del av projektet omfattade att undersöka hur sockerinnehållet i vallfoder kan påverkas via olika produktionsfaktorer samt av blötläggning.

År 1 (2010) genomfördes ett mindre konserveringsförsök i laboratorieskala, och år 2 (2011) genomfördes ett foderproduktionsförsök kopplat till ett utfodringsförsök.

 

Resultat

Slutrapport via Stiftelsen lantbruksforsknings projektsida


Kontaktinformation

Cecilia Müller, universitetslektor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV), SLU                                                        
cecilia.muller@slu.se, 018-67 29 93