God og lagringsstabil ensilasje till hest

Senast ändrad: 21 februari 2024
En balpress. Foto.

Projektets syfte var att belysa olika delar av vallfoderproduktion som har särskild betydelse för hästar. I projektets norska del ingick också en undersökning av värdekedjor i vallfoderproduktion avsett för hästar.

Den svenska delen av studien handlade företrädesvis om att undersöka hur lagringsstabiliteten efter öppning av inplastade balar kan förlängas, och om fodrets hygieniska kvalitet påverkas vid så kallad ompressning, dvs skörd av rundbalar som sedan öppnas och förpackas om till mindre paket innan de säljs till hästägare som har liten daglig förbrukning.

 

Resultat

Slutrapport från projektet

 

Fakta:

Detta var ett samarbetsprojekt med Bioforsk i Norge.