Mögelsvampar i hösilage

Senast ändrad: 09 oktober 2020
Mycket dammigt hö. Foto.

Projektet genomfördes i samarbete med Inst. för skoglig mykologi och patologi, SLU, Uppsala. Projektets syfte var att kartlägga förekomst av mögel i inplastat vallfoder med hög torrsubstanshalt, och att undersöka hur molekylärbiologiska analysmetoder kan användas för detektion av mögelsvamp i vallfoder.

Doktorand:

Jessica Schenck 

 

Doktorsavhandling:

Filamentous fungi in wrapped forages


Kontaktinformation

Cecilia Müller, universitetslektor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV), SLU                                                        
cecilia.muller@slu.se, 018-67 29 93