Mögelsvampar i hösilage

Senast ändrad: 21 februari 2024
Mycket dammigt hö. Foto.

Projektets syfte var att kartlägga förekomst av mögel i inplastat vallfoder med hög torrsubstanshalt, och att undersöka hur molekylärbiologiska analysmetoder kan användas för detektion av mögelsvamp i vallfoder.

Projektet genomfördes i samarbete med Inst. för skoglig mykologi och patologi, SLU, Uppsala. 

Doktorand:

Jessica Schenck 

 

Doktorsavhandling:

Filamentous fungi in wrapped forages