Beteende hos hundar i kontorsmiljö

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: En kvinna arbetar vid sin dator och en hund ligger på golvet bredvid.

Att bestämma var hunden ska vara när man går till jobbet är ett problem för många hundägare. En möjlig lösning är att ta med hunden till jobbet, till exempel ett kontor.

Hur hundens beteende påverkas av denna miljö och de dagliga händelser som kan tänkas förekomma när hunden följer med sin ägare till kontoret undersöks i denna studie.

Studien finansierades av Jordbruksverket och Djurskyddsmyndigheten

Kontakt: Yezica Norling