Indikatorer för positiva känslotillstånd hos hund

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Kvinna som matar hund som står i någon form av

Inom humanpsykologin används kroppsspråk och ansiktsuttryck ofta för att bedöma känslotillstånd hos individer som inte kan uttrycka sig verbalt (som till exempel små barn). Liknande analyser av djurs kroppsspråk skulle kunna vara till hjälp vid bedömning av deras subjektiva känslotillstånd.

I detta projekt används olika metoder för att identifiera indikatorer för positiva känslotillstånd hos hundar genom observationer av ansiktsuttryck, kroppsspråk och hjärtfrekvensparametrar.

I försöket tränas hundar till att stå kvar i en box, medan olika positiva stimuli (sociala och matbaserade) i tur och ordning presenteras för dem. Hundarnas respons observeras genom olika metoder; noggrann videoanalys, automatiserade observationer och The Dog Facial Action Coding System (DogFACS). Vi mäter också hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariabilitet.

Kontakt: Linda Keeling