Har mjölkfettet en hämmande verkan på mjölksyntesen och hur kan det i så fall utnyttjas i praktiken?

Senast ändrad: 21 september 2020
Ko som mjölkas i automatiskt mjölkningssystem (AMS). Foto.

Hur ska förstimulering och avtagningsnivå utformas för att uppnå en effektiv mjölkning i uthålliga produktionssystem?

Förutsättningen för uthållig mjölkproduktion är uthållig laktation samt jämn och hög avkastning. Utvecklingen har gått mot färre men större besättningar med ökande grad av automation, bl.a. automatisk mjölkning (AM). För ökad effektivitet med AM kan automatisk spenkoppsavtagning ske vid hög mjölkflödesnivå och avkall göras på förstimulering, vilket vi anser har negativ påverkan på juvertömningen. I AM mjölkas varje juverdel separat, men kunskapen om hur AM bäst ska nyttjas bl.a. vid fjärdedelsmjölkning och hur rutinerna påverkar juvertömning och produktion är inte tillräcklig.

Syftet med projektet är att studera hur förstimulering och avtagningsnivå i samverkan ska utformas för effektiv mjölkning i uthålliga produktionssystem. För att öka förståelsen om juverfunktionen, ska vi studera om mjölkfettet är involverat i regleringen av mjölkbildningen. Med denna nya kunskap kan rutiner utformas som ger bättre nyttjande av AM, optimal mjölkutvinning och bättre produktionsekonomi.

Projektansvarig:

Emma Ternman

Medverkande:

Sigrid Agenäs, Sabine Ferneborg, Jana Pickova (LMV) och Lars Wiking (Århus universitet Danmark).

 

Fakta:

Projektet är finansierat via SLF (2 milj SEK) och pågår 2013 - 2015.