IMPRO - förbättra hälsostatusen hos ekologiska mjölkbesättningar

Senast ändrad: 05 februari 2024

IMPRO - Impaktmatris, analys och kostnadsberäkningar för att förbättra hälsostatusen hos ekologiska mjölkbesättningar

Avslutat projekt

Djurhälsan i ekologiska mjölkbesättningar fyller inte alltid de högt ställda förväntningar som konsumenterna har. Att förbättra djurhälsan är avgörande för att stärka konsumenternas förtroende för ekologisk mjölkproduktion och deras vilja att betala mer för varan, och ett högre pris är nödvändigt för att kunna täcka de högre produktionskostnaderna. Traditionella principer för hälsorådgivning i ekologiska mjölkbesättningar ger underlag för fortsatta förbättringar. Ett problem är dock att de råd som ges kanske inte alltid tillämpas fullt ut, och dessutom i olika utsträckningar i olika besättningar, vilket leder till sämre hälsostatus än nödvändigt.

IMPRO-projektets huvudsakliga mål är att komma till rätta med de svagheter som finns i nuvarande strategier för hälsorådgivning i ekologiska mjölkbesättningar. Projektet syftar vidare till att öka användningen av hälsobefrämjande åtgärder som har visats ha vetenskapligt dokumenterad effekt (evidensbaserade åtgärder) och att öka den generella användningen av hälsorådgivning. Målen kommer att nås genom ett multidisciplinärt och deltagardrivet tillvägagångssätt där lösningar tas fram för varje enskild gård när det gäller sjukdomsförebyggande åtgärder och strategier för tidigt insatt behandling.

Forskarna, som har en omfattande erfarenhet av att utföra tillämpad forskning, har som mål att:

  • utveckla ett deltagardrivet, gårdscentrerat rådgivningshjälpmedel för att identifiera de åtgärder som har störst potential att förbättra djurhälsan,
  • utvärdera gårdsspecifika kostnader och förtjänster för de rekommenderade åtgärderna, samt att optimera utnyttjandet av tillgängliga resurser,
  • undersöka inställning och motivation till djurhälsobefrämjande åtgärder hos djurägare, rådgivare och veterinärer, 
  • ta fram referensvärden för en acceptabel nivå på djurhälsa,
  • utveckla ett proaktivt system för uppföljning av effekterna av förebyggande och behandlande djurvård anpassat för ekologiska besättningar,
  • undersöka förutsättningarna för en möjlig användning av alternativa behandlingsmetoder,
  • utveckla ett mjukvarubaserat hjälpmedel som inkluderar hälsoövervakning, verktyg för gårdsdiagnostik och ekonomiska beräkningar. Se http://www.impro-dairy.eu för mer information.

Fakta:

Finansiär: EU/FP7

Samarbetspartners: University of Kassel, Veterinary School of Nantes, Wageningen University, Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries, Data Service Paretz GmbH, University of Reading.