Publikationsinstruktioner för nyhetsbrevet

Senast ändrad: 28 februari 2023

Är du forskare på SLU och intresserad av att få din forskning publicerad i VH-fakultetens externa nyhetsbrev om djurforskning? Kontakta oss via framtidensdjur@slu.se.

Vad behövs?

 • En fångande rubrik (max 8 ord)
 • Ca. 1000 tecken populärvetenskaplig text, exklusive rubrik, inklusive mellanslag
 • Bildmaterial relaterat till texten
 • Länk till publikationen (och en referens för de prenumeranter som söker artikeln via ett bibliotek)
 • Gärna uppgifter om finansiärer

Vad publiceras?

 • Notiser om VH:s publicerade forskningsartiklar
 • Forskningen skall nyligen vara publicerad i en internationell refereegranskad tidskrift
 • Tidigast i publiceringsprocessen: e-pub ahead of print
 • Senast i publiceringsprocessen: 4 månader efter publiceringsdatum

Är du hästforskare?

 • Texter som rör djurslaget häst publiceras även på webbsajten HästSverige
 • I vissa fall kontaktar HästSveriges redaktör dig för en mer utförlig text, ca en A4 och kanske en intervju.

Kontaktinformation

Malin Hagberg Gustavsson
Koordinator vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: +4618671438
E-post: malin.gustavsson@slu.se