Mark-, vatten- och miljödata

Senast ändrad: 04 september 2023

Fritt tillgängliga miljödata från svenska sjöar och vattendrag, näringsförluster och pesticider i jordbruksområden, samt inventeringar av jordbruksmark och grödor.

 

Sök mark-, vatten- och miljödata inom två av SLU:s datavärdskap, Sjöar och vattendrag, samt Jordbruksmark. Data från svensk miljöövervakning lagras och tillgängliggörs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten respektive Naturvårdsverket.

Miljödata-MVM kan hämtas genom att ange önskad datatyp, tidsperiod, geografiskt område eller genom att söka ut ett geografiskt område via kartan.

Miljödata-MVM är utvecklad med finansiering från våra uppdragsgivare samt från SLU (foma). Systemet är utvecklat för att även kunna lagra andra data än miljöövervakningsdata.

 

Kontakt

Katarina Kyllmar (DV Jordbruksmark)

Lars Sonesten (DV Sjöar och vattendrag)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation