Ur SLU:s kunskapsbank

Så många fiskar och skaldjur finns det i KUL

Senast ändrad: 19 januari 2017
Fiskar. Illustration: Christina Hägerfors

I Kustlaboratoriets databas, KUL, hittar du kvalitetssäkrade fångstdata från alla provfisken längs kusten, inklusive nationell och regional miljöövervakning. I databasen finns också stickprovsinformation som könsfördelning och uppgifter om enskilda fiskar, som längd, vikt, ålder.

Uppgifterna i KUL används för fiskerirådgivning, havsplanering, ekosystemanalys och för att bedöma miljöstatus i kustvattnen. Dessutom används KUL-data för att följa effekter av till exempel industri eller kärnkraft, och för forskning.

Just nu sträcker sig databasen från året 1981 till 2016. Men fångstuppgifter finns insamlade sedan 1960-talet, och vid institutionen för akvatiska resurser på SLU för man kontinuerligt in alltmer äldre data i KUL.

Du kan ladda hem KUL-data och faktablad med resultat från webben. För utvecklare finns stora delar av informationen i KUL också tillgänglig via ett antal applikationsprogrammeringsgränssnitt från Svenska Lifewatch.

Hur många fiskar finns det i KUL då? I december 2016 fanns här drygt 2,2 miljoner stycken fiskar av 114 olika arter. Räknar man även med skaldjuren så går totalsumman upp till knappt 3,4 miljoner stycken av 134 olika arter. Se nedan för att se vilka arter och antal det handlar om.

Fisk- och skaldjur i Kustfiskedatabasen

Tabell över antalet fiskar/skaldjur av olika arter som finns i Kustfiskdatabasen, KUL, i december 2016. Källa: Ylva Ericson, SLU.


Kontaktinformation

Ronny Fredriksson, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ronny.fredriksson@slu.se, 010-478 41 70

Peter Ljungberg, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
peter.ljungberg@slu.se, 010-478 41 72