Sveriges lantbruksuniversitet

Vatten och fisk

Vid SLU finns kunskap om fiskodling, fiskars och andra vattenlevande organismers ekologi, fiskevård och vattenvård m.m. De akvatiska ekosystemens tillstånd och utveckling följs, och man undersöker även hur resursutnyttjandet, t.ex. fiske, påverkar ekosystemen. Vattenbruk, eller akvakultur, innebär odling av vattenlevande djur och växter, vanligtvis i havet eller i bassänger.

I Sverige odlas huvudsakligen musslor, kräftor och fisk. Dels finns det matfiskodling som producerar fisk direkt till konsumenterna, dels odlar man sättfisk för utsättningar i fiskevatten. Vattenbruksforskning rör lämpliga fiskstammar för odling, foder etc. Miljömässiga för- och nackdelarna med vattenbruk, t.ex. näringsläckage och reningseffekter, undersöks också. SLU:s miljöanalysprogram Sjöar och vattendrag bidrar till att ge en helhetsbild över vattenstatus och kemisk-fysisk påverkan på sjöar och vattendrag och större vattensystem. I programmet Kust och hav samlas den marina kompetensen inom miljöanalys vid SLU.


Det finns 53 sidor som är taggade med Vatten och fisk:
torskimätlådaAKH-240.jpg

Ekosystembaserad fiskeriförvaltning i Östersjön

Forskningen kring samspelet mellan torsk och dess bytesfiskar har bidragit till en ekosystembaserad fiskeriförvaltning inom EU. Foto: Ann-Katrin Hallin Förvaltningen av kommersiellt fiske inom EU går mot så kallad ekosystembaserad fiskeriförvaltning, ...

Falu koppargruva. Foto: Falu Gruva

Påverkade vatten bidrar till helhetsbild av hur vattnen mår

Via recipientkontrollen i Dalälven utanför Falu gruva går det att följa hur metallbelastningen på vattnet minskat över tiden. Foto: Falu Gruva I SLU:s datavärdskap för sjöar och vattendrag ingår även vatten som är påverkade av mänsklig ...

Sedimentprovtagning längs Norrlandskusten. Foto: Kristina Sundqvist.

Källspårningsteknik berättar om varifrån dioxiner i fisk kommer

Sedimentprovtagning längs Norrlandskusten. Foto: Kristina Sundqvist. De höga dioxinhalterna i fet fisk från Östersjön är ett stort problem för både miljön och hälsan. Även exporten påverkas. Men varifrån kommer dioxinerna? Karin Wiberg, ...

gaedda_anders_asp300.jpg

Lär dig mer om kvicksilver i miljön: infografik

Gädda i sjö i Dalarna. Foto: Anders Asp, SLU Visste du att dagens förebyggande åtgärder mot kvicksilver i miljön kan ge resultat snabbare än väntat? Forskning pekar mot att det kanske bara kommer att ta årtionden innan fisken i våra sjöar ...

selektivt-600HN.jpg

Selektivt fiske minskar bifångster

Tillsammans med fiskenäringen har sekretariatet för selektivt fiske vid SLU utvecklat ett antal selektiva fiskeredskap. Här testar två yrkesfiskare en ny kräfttrål med en rist (sorteringsgaller) som sorterar bort oönskade fångster, exempelvis ...

gifterdricksvatten600.jpg

Letar efter okända gifter i dricksvattnet

Vilka syntetiska kemikalier blir till miljöföroreningar i dricksvatten? Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU. Lutz Ahrens, docent i organisk miljökemi vid institutionen för vatten och miljö vid SLU i Uppsala, tar en klunk te bryggd på Uppsalas kranvatten. ...

fiskhalsa240.jpg

Försämrad fiskhälsa oroar forskare

Den integrerade kustfiskövervakningen visar att hälsan hos abborre och tånglake försämrats allt mer och att ytterligare studier krävs för att klarlägga orsakerna. Foto: Björn Fagerholm, SLU. Trots att halterna av de flesta miljögifter och ...

1_torka kopia 2-300.jpg

Så möter jordbruket ökad torka och väta

Illustration: Anna Olsson. Under senare år har översvämningar, skyfall och torra perioder ökat i frekvens. SLU-forskning om dränering och bevattning pågår, och man följer även grundvattnets nivåer och dess innehåll av nitrat. Abraham Joel ...

Elodea_loâ• êtsjoâ• ên4-300.jpg

Invasiv art tar vattenvägen norrut

Vattenväxten vattenpest (Elodea canadensis) är en art som har funnits i Sverige i hundra år. Den följer ofta med vid transport av akvariefiskar. Växten sprider sig med små fragment, som transporteras i vattendrag. Den kan också följa med badande ...

Foto: SLU

I kärnkraftens kylvatten anas framtidens Östersjö

Övervakningen av de varma kylvattenplymerna utanför de svenska kärnkraftverken, bland annat i Forsmark, skapar unika möjlighet att spana in i framtiden. Foto: SLU. Välkommen till kylvattenrecipienten - det kustvattenområde som påverkas av ett ...

Fjällsjö. Foto: Agnes Bondesson

Näringsutarmning ett okänt problem

Fjällsjö. Foto: Agnes Bondesson, SLU Övergödning, när ett överskott av näringsämnen leder till för hög produktion av växtplankton, är ett välkänt begrepp. Att det samtidigt pågår en näringsutarmning av vissa sjöar och vattendrag, så ...

Carola Wingren, professor vid SLU vid Öresundskusten. Foto: Anders Ingvarsson.

Konstnärliga metoder vidgar förståelsen

Hur högt stiger havet? Carola Wingren nere vid Öresundskusten där havsnivån väntas stiga som mest. Lomma i bakgrunden har en stor del av sina nya bostäder nära kustlinjen, där man som säkerhetsåtgärd placerar bebyggelsen ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5