Ur SLU:s kunskapsbank

Åkerböna kan användas i foder till slaktkycklingar

Senast ändrad: 28 mars 2024

Det finns ett stort behov av att hitta alternativ till importerad soja i slaktkycklingfoder. Åkerböna kan vara ett alternativ, men som de flesta baljväxter innehåller åkerböna så kallade antinutritionella faktorer såsom tanniner, lektiner och trypsininhibitorer. Dessa kan minska djurens näringsutnyttjande och därmed begränsa inblandningsnivån.

Vitblommig åkerböna är i princip fri från tanniner men innehåller trypsininhibitorer och lektiner, vilka båda är värmekänsliga. Tidigare studier har visat att ångpelletering ökar smältbarheten av åkerböna. Det saknas dock resultat rörande metoder för värmebehandling som kan utföras på gården, t.ex. rostning.

I denna studie utvärderades inblandningsnivå av vitblommig åkerböna (10, 20 eller 30 %) i ett pelleterat foder. Dessutom jämfördes rostning (140°C, 5,5 min) med ångpelletering vid 20 % inblandning.

Resultaten visar att det är möjligt att blanda in 20 % åkerböna i ett pelleterat foder. Då 20 % rostad åkerböna användes i ett s.k. müslifoder minskade dock foderintag och tillväxt och slutsatsen är att rostning inte kan ersätta pelletering.

Länk till artikeln

https://academic.oup.com/japr/article/26/4/467/3952687 (open access)

Referens

Ivarsson E, Wall H. 2017. Effects of toasting, inclusion levels and different enzyme supplementations of faba beans on growth performance of broiler chickens. The Journal of Applied Poultry Research 26, 467–475