Ur SLU:s kunskapsbank

Beteendeskillnader mellan två typer av slaktkyckling

Senast ändrad: 25 mars 2024

Ekologisk produktion utmärker sig genom fokus på djurens möjlighet att utföra viktiga artspecifika beteenden. Med utgångspunkt i detta har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet jämfört förekomst och tidsfördelning av olika beteenden hos två typer av slaktkyckling.

Ekologisk produktion av slaktkyckling i Sverige har ökat de senaste åren vilket har skapat behov av mer långsamväxande djur som är bättre anpassade för en längre uppfödningstid. I studien ingick en snabbväxande typ av slaktkyckling, Ross 308, och en mer långsamväxande, Rowan Ranger. Kycklingarna fick foder med antingen högt eller lågt proteininnehåll och föddes upp under 10 veckor.

Aktiviteten hos båda typerna av slaktkyckling minskade med ökad ålder och vikt. Resultaten visade även att Ross-kycklingarna var mindre aktiva och satt ner mer samt åt och drack mer än Rowan Ranger-kycklingarna som i sin tur stod upp mer och använde sittpinnarna mer, oavsett foderbehandling.

Slutsatsen av studien är att den långsamväxande typen av slaktkyckling, Rowan Ranger, passar bättre i ekologisk produktion än Ross 308.

Studien finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning.

Länk till artikeln

http://dx.doi.org/10.1080/09064702.2017.1303081

Referens

A. Wallenbeck, S. Wilhelmsson, L. Jönsson, S. Gunnarsson & J. Yngvesson. (2017). Behaviour in one fast-growing and one slower-growing broiler (Gallus gallus domesticus) hybrid fed a high- or low-protein diet during a 10-week rearing period. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science, DOI: 10.1080/09064702.2017.1303081


Kontaktinformation