Ur SLU:s kunskapsbank

Får kycklingen en bättre start med algextrakt?

Senast ändrad: 24 november 2022
En väldigt gul liten kyckling, foto.

Brunalger innehåller bioaktiva ämnen som utöver sitt näringsinnehåll kan ge ett mervärde till fodret. De kan till exempel stimulera en gynnsam tarmflora och immunförsvar, vilket är viktigt för kycklingens hälsa och motståndskraft mot sjukdomar. Att tidigt börja äta foder kan också vara av betydelse för en gynnsam start i livet.

Traditionell kläckning av kycklingar på ett kläckeri innebär att kycklingarna får vänta på foder och vatten tills de når den gård där de ska födas upp. Ett alternativ är att låta kycklingarna kläckas i det stall där de sedan ska födas upp. Då får kycklingen möjlighet att äta och dricka direkt.

I denna studie undersökte vi om direkt tillgång till foder och vatten gav kycklingar en bättre start, jämfört med kycklingar som fick vänta 38 timmar på foder och vatten. Vi undersökte också om algextrakt i kycklingarnas första foder stimulerade tillväxt, tarmflora och immunförsvar.

Resultaten visade att en kyckling som fick direkt tillgång till foder åt i medeltal 19 g foder de första 38 timmarna. Detta resulterade i ett högre foderintag och en högre tillväxt genom hela försöket som varade i 40 dagar. Direkt tillgång till foder stimulerade även utvecklingen av bursan, ett organ som är viktigt för immunsystemet. Algextrakt påverkade däremot inte tillväxten eller utvecklingen av tarmflora och immunförsvar och bedömdes inte bidra till att ge kycklingarna en bättre start.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.animal.2022.100522

Referens

Ivarsson E, Wattrang E, Sun L, Cervin G, Pavia H, Wall H. 2022. Evaluation of early feed access and algal extract on growth performance, organ development, gut microbiota and vaccine-induced antibody responses in broiler chickens. Animal 16 (5), 100522