Ur SLU:s kunskapsbank

Utevistelse påverkar kycklingens tarmar

Senast ändrad: 25 mars 2024
Svenska ekokycklingar, foto.

Kunskapen om hur ekologiska slaktkycklingars matsmältningsorgan påverkas av att de har möjlighet att vara utomhus är begränsad. Detta kan dock ha betydelse för deras hälsa och hur de bör utfodras. Vi har i en studie visat att tarmluddet var högre och hade en större yta hos kycklingar som vistades mer ute jämfört med kycklingar som var mer inomhus.

I studien, som utfördes på en polsk försöksgård, undersöktes de två långsamväxande hybriderna Sasso och Green-legged Partridges i ekologisk inhysning. Kycklingarnas matsmältningsorgan och dess innehåll undersöktes. Dessutom studerades sambandet mellan kycklingarnas beteende och hur deras tarmar såg ut.

De Sasso-kycklingar som var mer ute under dagarna hade en mer komplex tarmslemhinna jämfört med de som var mer inomhus. Tarmluddet var högre och hade en större yta hos de kycklingar som var mer utomhus. Resultaten kan tyda på att tillgången till växter, insekter mm. utomhus har en gynnsam effekt på tarmutvecklingen. Något liknande samband kunde dock inte påvisas hos kycklingarna av rasen Green-legged Partridges, som dock generellt hade högre tarmludd med en större yta än Sasso-kycklingarna.

Studien visar att utevistelse kan påverka kycklingars tarm positivt, men att det finns skillnad mellan olika hybrider i hur de påverkas.

Studien ingår i projektet FreeBirds, som finansierats av Core Organic Co-fund och bl.a. Formas.

Referens

Marchewka J, Sztandarski P, Zdanowska-Sąsiadek Ż, Adamek-Urbańska D, Damaziak K, Wojciechowski F, Riber AB, Gunnarsson S. 2021. Gastrointestinal tract morphometrics and content of commercial and indigenous chicken breeds with differing ranging profiles. Animals 11 (7), 1881. https://doi.org/10.3390/ani11071881