Ur SLU:s kunskapsbank

Varierad uppväxtmiljö främjar unghönans anpassningsbarhet

Senast ändrad: 08 april 2024
Ung höna

Värphöns genomgår en flytt mellan uppväxtstall och värpstall som ställer krav på anpassningsbarhet. Vår hypotes i denna studie var att en stabil uppväxtmiljö begränsar utvecklingen av förmågan att lära sig nya rutiner och använda nya resurser, jämfört med uppväxt i en miljö som är mer varierad.

Strö och sittpinnar är viktiga resurser för värphöns och ska enligt svensk lagstiftning erbjudas i alla åldrar. I projektet jämförde vi en konventionell uppväxtmiljö, med endast en typ av strö och sittpinne, med en uppväxtmiljö 1) varierad över tid genom att förflytta eller byta ut typ av strö och sittpinnar eller 2) varierad i rymd med fyra olika typer av strö och sittpinnar eller 3) varierad både över tid och i rymd.

Resultaten visade att en mer varierad uppväxtmiljö över tid redan efter fyra veckor minskade de unga hönornas tecken på initial rädsla i en ny miljö. En mer varierad uppväxtmiljö i rymd tycktes öka utforskande beteende och orienteringsförmåga i en ny miljö. De höns som växte upp i en mer varierad uppväxtmiljö både över tid och i rymd uppvisade ingen beteendeskillnad i en ny miljö jämfört med de som haft en konventionell uppväxtmiljö.

Sammanfattningsvis visar vår studie att en variation i kycklingars uppväxtmiljö över tid eller i rymd har positiva men skiftande effekter på deras senare anpassningsförmåga.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1038/s41598-023-33212-0

Referens

Skånberg L, Newberry RC, Estevez I, Keeling LJ. 2023. Environmental change or choice during early rearing improves behavioural adaptability in laying hen chicks. Scientific Reports 13 (1).