Ur SLU:s kunskapsbank

Värmetålig transport av blodprover

Senast ändrad: 09 december 2021

Peste des petits ruminants (PPR) är en mycket smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar små idisslare. För nuvarande är sjukdomen spridd i stora delar av Afrika och Asien, men spridningen ökar. FN och OIE har beslutat att utrota PPR och i det arbetet är det av stor vikt att de prover som används för att ställa diagnos är av god kvalitet, något som försvåras av långa transporter i varmt klimat.

PPR påvisas bland annat genom analys av antikroppar i blodprov och metoden som används är beroende av en stabil kylkedja från provtagning till laboratoriet. Om blodet förvaras för varmt eller om temperaturen varierar kraftigt under transporten, finns risk att antikropparna tar skada och inte längre kan upptäckas.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med kollegor i Tanzania och Pakistan optimerat och utvärderat en alternativ metod för transport av PPR-prover. Forskarna lät en del av varje blodprov sugas upp i filterpapper för att sedan torkas, transporteras och analyseras. Resultaten jämfördes med resultat från den del av blodprovet som transporterats på vanligt sätt.

Studien visar att det fungerar bra att transportera och förvara blodprover på filterpapper, men att det kräver en anpassning av de gränsvärden som anges för positivt eller negativt provsvar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2018.11.023

Referens

Torsson, E., Abubakar, M., Alvåsen, K., Manzoor, S., Roos, N., Kgotlele, T., Zahur, A.B., Misinzo, G., Berg, M. & Wensman, J.J. 2019. Filter paper is a simple and cost-effective transport medium for serological diagnosis of Peste des petits ruminants. Small Rumin Res, 170(1):154-159.


Kontaktinformation

Emeli Torsson
Doktorand vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för virologi

Telefon: 018-671704
E-post: emeli.torsson@slu.se

CV Emeli Torsson