Ur SLU:s kunskapsbank

Rödklöver som foder till hussyrsor?

Senast ändrad: 01 september 2020
Syrsa på klöver, foto.

Hussyrsor är ett potentiellt nytt proteinrikt livsmedel. Vi har i en studie undersökt om den svenska hussyrsan kan födas upp på bara rödklöver. Ökad odling av rödklöver för en eventuell framtida produktion av syrsor kan gynna pollinerare i det svenska jordbrukslandskapet.

Vi undersökte därför också om syrsornas överlevnad och tillväxt påverkades av om rödklövern skördats före eller efter blomning. Även betydelsen av konserveringsmetod undersöktes (ensilage, hösilage eller hö). Studien pågick i 56 dagar, från dagen efter att syrsornas kläckts tills de första var färdigväxta.

De syrsor som föddes upp på rödklöver hade betydligt lägre tillväxt och fodereffektivitet jämfört med de som föddes upp på ett spannmålsbaserat kontrollfoder. Överlevnaden var densamma fram till 25 dagars ålder men därefter ökade dödligheten i rödklövergrupperna. Fodereffektiviteten var sämre med rödklöver skördad efter blomning jämfört med om den var skördad före, men det var ingen skillnad i vikt eller överlevnad mellan dessa grupper. Hur rödklövern konserverats hade ingen betydelse för tillväxt eller överlevnad.

Studien visar att rödklöver inte kan användas som enda fodermedel till hussyrsor, men att den kan ingå som en del i fodret. Dessutom visar studien att rödklövern kan vara skördad efter blomning, vilket skulle medföra en ekosystemtjänst.

Länk till artikeln

https://www.wageningenacademic.com/doi/abs/10.3920/JIFF2019.0038

Referens

Vaga M, Berggren Å, Pauly T, Jansson A. 2020. Effect of red clover-only diets on house crickets (Acheta domesticus) growth and survival. Journal of Insects as Food and Feed 6 (2), 179–189.


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06