Ur SLU:s kunskapsbank

Kostnadseffektiva åtgärder mot svansbitning

Senast ändrad: 04 april 2024
Gris som har en avbiten svans, foto.

Svansbitning är ett allvarligt djurvälfärdsproblem med negativa ekonomiska konsekvenser för grisproducenten. En internationell forskargrupp har undersökt kostnadseffektiviteten hos sju nyckelåtgärder mot svansbitning; halmtilldelning, ventilation, genetik, djurtäthet, grishälsa, berikning med föremål samt ett varningssystem för tidiga indikationer på svansbitning.

Resultaten visar att vid en hög förekomst av svansbitning, med svansskador hos upp till 10 % av grisarna, kan kostnaderna för gården vara så höga som 1,6 % av slaktintäkterna. Våra analyser visar att de mest effektiva åtgärderna mot svansbitning, som även är de dyraste, då kan vara kostnadseffektiva. Det gäller t.ex. halmtilldelning. När risken för svansbitning är lägre kan billigare åtgärder spela en viktig roll i det förebyggande arbetet, exempelvis att lägga in något föremål i boxen som grisarna kan sysselsätta sig med.

En viktig slutsats är att man bör anpassa åtgärderna till den enskilda grisbesättningen. Om risken för svansbitning är hög, exempelvis pga. hälsoproblem eller karg inhysningsmiljö, så är det troligen mest kostnadseffektivt att åtgärda dessa problem. 

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3389/fvets.2021.682330

Referens

Niemi JK, Edwards SA, Papanastasiou DK, Piette D, Stygar AH, Wallenbeck A, Valros A. 2021. Cost-Effectiveness Analysis of Seven Measures to Reduce Tail Biting Lesions in Fattening Pigs. Frontiers in Veterinary Science 8, 682330.