Ur SLU:s kunskapsbank

Framtidsscenarier för en mer hållbar grisproduktion

Senast ändrad: 09 januari 2024
Många små griskultingar, foto.

Vilka faktorer har störst inverkan för en övergång till mer hållbara system för svensk grisproduktion? I ett projekt har vi undersökt effekten av fyra framtidsscenarier.

  • Scenario I har grisar selekterade med nuvarande avelsmål och de får samma foder som används idag. Den energi som används produceras från förnybar el och tredje generationens biodiesel.
  • Scenario II liknar Scenario I, men med användning av ett foder innehållande jäst som vuxit på restprodukter från skogen. Dessutom får grisarna ensilage.
  • Scenario III har grisar selekterade enligt ett nytt avelsmål med mer vikt på fodereffektivitet och djurvälfärd. Utfodringen är densamma som i Scenario II. Grisarna har tillgång till utevistelse på en typ av veranda.
  • I Scenario IV är grisarna selekterade med samma avelsmål som i Scenario III och får samma utfodring. De går på bete på sommaren.

Scenariernas hållbarhet i termer av påverkan på miljö, människor och grisar bedömdes. Mycket tack vare avelsarbetet förbättrades hållbarheten i alla framtidsscenarier jämfört med dagens situation.

Mest hållbart var Scenario IV, med grisar som selekteras med det nya avelsmålet, som får foder med jäst och ensilage och där gården använder förnybar el och tredje generationens biodiesel. Detta scenario hade minst negativ påverkan på såväl miljön som på människor och grisar.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2022.104929

Referens

Zira S, Röös E, Ivarsson E, Friman J, Møller H, Samsonstuen S, Olsen HF, Rydhmer L. 2022. An assessment of scenarios for future pig production using a One Health approach. Livestock Science 260, 104929.