Ur SLU:s kunskapsbank

Grisarnas barndom påverkar deras ”sociala kompetens”

Senast ändrad: 29 augusti 2017

En studie som baseras på data från svenska yorkshire-besättningar visar att grisar präglas av miljön under sin tidiga uppväxt, och att denna prägling har inverkan på deras beteende fram t.o.m. puberteten.

Smågriskullar delades vid ca 10 veckors ålder, och grisar från olika kullar blandades. Genom att studera tillväxthastigheten i dessa nya grupper, kunde vi visa att grisar från en viss kull hade liknande inflytande (positivt eller negativt) på tillväxten hos de andra grisarna i de nya grupperna.

Forskningsnyhet från SLU,
publicerad augusti 2017

Studien gav inte svar på vad i grisarnas beteende som gjorde dem till bra eller dåliga kompisar, men att de hade en lugnande eller stressande inverkan är en hypotes.

Denna inverkan var alltså inte genetisk, utan den var en social prägling, ursprungligen baserad på samverkan mellan suggan och hennes smågrisar.

Länk till artikeln

http://www.nature.com/hdy/journal/v118/n6/abs/hdy20173a.html

Referens

Canario L, Lundeheim N, Bijma P. 2017. The early-life environment of a pig shapes the phenotypes of its social partners in adulthood. Heredity, 118 (6):534-541