Ur SLU:s kunskapsbank

Leksaker minskar bråk mellan kultingar

Senast ändrad: 25 mars 2024
Leksaker i grisbox, foto.

I samband med avvänjning vid 4–5 veckors ålder kan griskultingar börja bita varandra, massera buken och andra onormala beteenden. Detta kan leda till stress och skador. För att minska detta provade vi att hänga in leksaker (rep, boll, däck) till kultingar före och efter avvänjning. I boxarna fanns även hackad halm.

Fyrtio kultingar från tio kullar, hälften med leksaker och hälften utan, observerades dag 1-6 efter avvänjningen. Beteendet delades in i normala sociala interaktioner respektive bitande, nafsande, slickande och sugande som är mer onormalt i samspelet mellan kultingar. Kultingarna vägdes vid födseln, vid avvänjningen och 11 dagar efter avvänjningen.

Kultingarna med leksaker utförde mindre av onormala negativa beteenden mot sina kullsyskon. De ägnade också mindre tid åt att undersöka boxinredningen och låg kortare tid, men tillbringade mer tid i boet efter avvänjning, jämfört med de utan leksaker. Sociala interaktioner och lek låg på samma nivå hos båda grupperna. De kultingar som fick leksaker hade lägre daglig tillväxt före avvänjningen, men det var ingen skillnad i tillväxt efter avvänjningen.

Slutsatsen är att leksaker till smågrisar kring avvänjningen kan minska vissa negativa beteenden, men det kan påverka viktökningen negativt.

Referens

Lidfors L, Hultman P, Zupan M. 2020. Providing additional objects to straw reduces piglets’ redirected behaviour post-weaning but influences weight gain pre-weaning negatively. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science, 1-10.

Länkar till artikeln

Länk till Researchgate

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09064702.2020.1775286?tab=permissions&scroll=top