Ur SLU:s kunskapsbank

Minska grisens stress med lugn hantering

Senast ändrad: 06 maj 2024
Grisar i transport

De som arbetar med transport av slaktgrisar kommer i nära kontakt med grisarna vid på- och avlastning. Lugn hantering behövs för att undvika stressade djur. I en studie undersöktes interaktioner mellan förare och grisar vid pålastning i samband med slakttransport.

Pålastning är en av de situationer som innebär mest stress för slaktgrisen. I vår studie filmades 18 djurtransportförare vid en lastning var. Beteenden hos föraren och hos de grisar som befann sig inom två meter framför föraren registrerades i femsekundersintervall.

Både förarnas och grisarnas beteende varierade mycket. Oddsen för stressrelaterade beteenden hos grisarna, såsom höga skrik, ökade när föraren använde sig av negativa hanteringsmetoder, som att slå på grisarna eller att själv vara högljudd. Sambandet visade sig även vara ömsesidigt - oddsen för att föraren använde negativ hantering ökade om det förkom stressrelaterade beteenden hos grisarna. Lugn hantering visade sig å andra sidan vara associerat med lugna grisar.

Sammantaget pekar studiens resultat på möjligheten att genom utbildning förbättra hanteringsmetoderna för att på så vis minska risken för stress hos grisar vid transport.

Länkar till publikationen

Human-animal interactions during on-farm truck loading of finishing pigs for slaughter transport - ScienceDirect

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2022.105150

Referens

Wilhelmsson S, Andersson M, Hemsworth PH, Yngvesson J, Hultgren J. 2023. Human-animal interactions during on-farm truck loading of finishing pigs for slaughter transport. Livestock Science, Volume 267, 105150, ISSN 1871-1413